Pinnacle Video Treiber 12.1.0.029

Pinnacle Video Treiber 12.1.0.029

Pinnacle Systems – Shareware –
ra khỏi 8 phiếu

Tổng quan

Pinnacle Video Treiber là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Pinnacle Systems.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 471 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Pinnacle Video Treiber là 12.1.0.030, phát hành vào ngày 17/07/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 12/06/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 12.1.0.030, được sử dụng bởi 60 % trong tất cả các cài đặt.

Pinnacle Video Treiber đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Pinnacle Video Treiber đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Pinnacle Video Treiber!

Cài đặt

người sử dụng 471 UpdateStar có Pinnacle Video Treiber cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Mua ngay
Pinnacle Systems
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản